Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
19.10.2017 09:05 TRiZ-61-1256/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Ruptawiec w Jastrzębiu-Zdroju (JKR31)”
17.10.2017 13:55 TE/61-1283/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa pompy zatapialnej do remontu przepompowni PJ12 wraz z osprzętem”
17.10.2017 13:50 DKA-61-1287/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia”
11.10.2017 11:11 TOŚ-61-1264/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu na wykonanie zadania: „Dostawa i montaż dwóch pomp w pompowni głównej P9 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju”
10.10.2017 09:01 EKF-61-1267/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej”
09.10.2017 09:13 TOŚ-61-1278/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa, montaż i uruchomienie maceratora skratek na oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
03.10.2017 15:04 TOŚ-61-1264/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa i montaż dwóch pomp w pompowni głównej P9 na oczyszczalni ścieków „Ruptawa” w Jastrzębiu-Zdroju”
19.09.2017 11:02 TGT/TCEE-61-1257/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych” w trybie przetargu nieograniczonego
19.09.2017 11:00 TWT-62-1243/2017 Pytania wraz odpowiedziami do przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Dąbrowskiego w Jastrzębiu-Zdroju (JKR18), (JWR19)”
18.09.2017 09:38 TOŚ-61-1253/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Modernizacja dmuchaw napowietrzających na oczyszczalni ścieków „Dolna” w Jastrzębiu-Zdroju” w trybie przetargu nieograniczonego
15.09.2017 14:37 TT-61-1246/2017 Pytania i odpowiedzi nr 2 do przetargu „Dostawa samochodu brygadowego”. Symbol postępowania: TT-61-1246/2017
14.09.2017 08:58 TT-61-1246/2017 Pytanie i odpowiedź do przetargu „Dostawa samochodu brygadowego”
08.09.2017 10:34 TT-61-1232/2017 Pytania i odpowiedzi do przetargu na wykonanie zadania: „Sukcesywna dostawa paliwa”
07.09.2017 08:36 TOŚ-61-1211/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa mieszadła pompującego” w trybie przetargu nieograniczonego
07.09.2017 08:30 TT-61-1246/2017 Ogłoszenie o Zamówieniu „Dostawa samochodu brygadowego” w trybie przetargu nieograniczonego

1 2 3 4 5 6 następna