Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.06.2018 09:57 TWW/61-1484/2018 Sukcesywna dostawa rur do przesyłu wody pitnej PE 100 i PE 100 RC
14.06.2018 09:46 TWK/62-1470/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Sukcesywne wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg asfaltowych po pracach remontowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych”
11.06.2018 10:17 TE-62-1478/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie pokrycia dachów kopułowych dwóch budynków dawnych złóż biologicznych w Zakładzie Ochrony Wód „Dolna”
07.06.2018 12:08 TOŚ-62-1447/2018 Wymiana blachodachówki na budynku laboratoryjnym P4 w Zakładzie Ochrony Wód Ruptawa w Jastrzębiu-Zdroju
05.06.2018 09:02 TWT-61-1480/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na wykonanie zadania: „Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy sieci kanalizacji sanitarnej łączącej odcinki grawitacyjne w rejonie ul. Podhalańskiej i ul. Młyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR59)”
24.05.2018 15:02 TWT-62-1422/2018 Budowa tłocznej kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Północnej i ul. Pszczyńskiej wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Północnej w Jastrzębiu-Zdroju (JKR37)”
17.05.2018 11:17 TOŚ/61-1386/1/2018 Remont układu zasilająco sterującego odstawy wirówek oraz pomieszczenia zagęszczaczy grawitacyjnych w Zakładzie Ochrony Wód „Ruptawa” oraz dostawa sterowników dla potrzeb Zakładu Ochrony Wód „Dolna”
10.05.2018 14:13 TOŚ-61-1409/2018 Dostawa wapna palonego mielonego niegaszonego WR do oczyszczalni ścieków „Ruptawa
17.04.2018 14:50 TT-61-1387/2018 Sukcesywna dostawa olejów silnikowych i przekładniowych
13.04.2018 08:52 TWT-62-1344/2/2018 Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Polnej w Jastrzębiu-Zdroju (JWR3)
11.04.2018 14:39 TOŚ/61-1413/2018 Dostawa pyłu lotnego do oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
09.04.2018 08:06 TWT-62-1401/2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków etapy IV,V,VI,VII w rejonie ulic Rybnickiej, Kombatantów, Długiej, Bocznej, Gagarina w Jastrzębiu-Zdroju (JKR35)"
05.04.2018 09:51 TOŚ-61-1347/1/2018 Sukcesywna dostawa polielektrolitu
28.03.2018 12:15 TOŚ-62-1378/2018 Remont ogrodzenia oczyszczalni ścieków „Ruptawa”
27.03.2018 08:17 TOPŚ/61-1362/2018 Sukcesywna dostawa preparatu przeciw zagniwaniu ścieków wraz z wynajmem sprzętu dozującego

1 2 następna